• Start
  • Arrangörer
  • Stockholms Kvinnohistoriska

Stockholms Kvinnohistoriska

Stockholms Kvinnohistoriska bedriver innovativ museiverksamhet – utan egen permanent byggnad. Vi dyker upp i olika skepnader runt om i staden för att ta plats där kvinnohistorien har utspelat sig, med syftet att göra kunskap om kvinnors historia till en del av allmänbildningen. Tillsammans med våra medlemsorganisationer verkar vi för att kvinnors historia och historier undersöks, förvärvas, bevaras, förmedlas och synliggörs publikt.

Läs mer: www.kvinnohistoriska.se