• Start
  • Arrangörer
  • Raynefyre & Angels

Raynefyre & Angels

Detta event arrangeras och leds av Raynefyre Grace, Pontus Holmgren och Zafire Vrba. De tre möttes på Barbara Carrellas Urban Tantra Professional Training Program 2017. De arbetar alla individuellt och tillsammans på olika sätt med att skapa "safer spaces" för HBTQ personer så att de kan utforska empowerment och radikal självkärlek.
För mer information om denna internationella utbildning gå till: http://urbantantraprofessionaltrainingprogram.com

Läs mer: www.raynefyre.ca