• Start
  • Arrangörer
  • Thielska Galleriet

Thielska Galleriet

Thielska Galleriet på Södra Djurgården är sedan 1924 ett offentligt ägt museum. Det utgörs av ett hem och en konstsamling, som skapades av bankiren Ernest Thiel (1859-1924) i början av 1900-talet. Den konstintresserade finansmannen stödde sin vänskapskrets av målare och skulptörer, som hörde till den för sin tid radikala gruppen Konstnärsförbundet. Konstnärer som Carl Larsson, Nils Kreuger, Eugène Jansson, Richard Bergh m.fl. var medlemmar av förbundet. Under några år var Ernest Thiel även mecenat åt den kontroversielle Edvard Munch. I början av 1920-talet förlorade Thiel sin förmögenhet. Konstsamlingen ansågs emellertid viktig att bevara i sin helhet och köptes av regeringen. År 1926 öppnades Thiels privatvilla för allmänheten.

Läs mer: www.thielskagalleriet.se