• Start
  • Arrangörer
  • Södersjukhuset

Södersjukhuset

Södersjukhuset är akutsjukhuset med fokus på de stora folksjukdomarna - och patientgrupper med speciella vårdbehov. Under ett och samma tak ryms Akutmottagningen för våldtagna, gynekologisk HBT-mottagning samt samtalsmottagning, HBTQ-ung, STI-mottagningen, och Venhälsan. Södersjukhuset är sjukhuset för alla.

Läs mer: www.sodersjukhuset.se