RFSL Newcomers

RFSL Stockholm är Stockholmarnas lokalavdelning inom Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter. Newcomers är ett nätverk inom RFSL för asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer i Sverige.