RFSU Stockholm

RFSU Stockholm bildades redan 1932, ett år innan RFSU förbundet. Vi har sedan dess arbetat ihärdigt för allas frihet att få vara, välja och njuta!

RFSU Stockholm är den självklara organisationen att engagera sig i för invånare med ett sexualpolitiskt intresse i Stockholms län. Vi är en stark, effektiv och inkluderande medlemsorganisation, som fortsätter att växa.

RFSU Stockholm har till syfte att möjliggöra engagemang, öka kunskap och bilda opinion inom frågor som rör sexualitet.

Läs mer: www.rfsu.se/vad-vi-gor/nara-dig/lokalforeningar/senaste-stockholm