Vänsterpartiet Storstockholm

Vänsterpartiet Storstockholm
Vänsterpartiet är ett socialistisk, feministiskt parti på ekologisk grund. Vi arbetar för att skapa ett samhälle för alla – inte bara några få. Det är många som pratar om jämlikhet men vi gör något åt saken. Vi är det parti som driver en politik som faktiskt ökar jämlikheten i vårt land och EU. Ett jämlikt samhälle ger människor möjligheter att själva forma det liv de önskar, fritt från diskriminering. Tillsammans skapar vi ett bättre samhälle för alla.

Läs mer: storstockholm.vansterpartiet.se