Karolinska Institutet

Richard Bränströms huvudsakliga forskningsintresse rör sociala faktorers betydelse för hälsa. I sin forskning studerar han hur biologiska, psykologiska, sociala och kulturella faktorer påverkar hälsan hos homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter (HBTQ). I denna forskning använder han både socialepidemiologiska, psykologiska och socialekologiska modeller för att förstå effekten av stigma och diskriminering på fysisk och psykisk hälsoojämlikhet baserad på sexuell läggning och könsidentitet.

Arjan van der Star är folkhälsoforskare som intresserar sig för minoriteters hälsosituation. Arjans forskning fokuserar på frågan hur stigma-relaterade stressfaktorer kan förklara hälsoskillnader bland olika grupper och hur stigma kan utvecklas på flera (socioekologiska) nivåer kring sexuella minoriteter. Exempelvis undersöker han hur diskriminerande policyer och lagar kan påverka stigma, utsatthet och trakasserier vilket i sin tur kan leda till självstigma på individnivå, såsom internalisering av negativa samhälleliga attityder.

Läs mer: www.ki.se
 Visa endast höjdpunkter