Academic Pride

Academic Pride är ett samarbete kring Stockholm Pride mellan flera av Stockholms lärosäten med tillhörande studentkårer. Syftet är att synliggöra vikten av hbtqia+ frågor i lärosäten, både vad gäller forskning och undervisning och vad gäller inkluderande arbets- och studiemiljöer.

Academic Pride 2021 arrangeras av Handelshögskolan, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Röda Korsets Högskola och Stockholms universitet tillsammans med de olika lärosätenas studentkårer, bland andra Medicinska Föreningens HBTQ-förening Queerolinska vid Karolinska Institutet, kårföreningen Rainbows vid Stockholms universitet, Stockholms universitets studentkår SUS samt Handelshögskolans studentkår SASSE.