Annika Setterquist

Annika Setterquist har en lång erfarenhet från skolans värld. Hon har arbetat som lärare, rektor och är numera grundskolechef i Nynäshamns kommun. Hela hennes verksamma tid har hon arbetat för de utsatta barnen och försökt få skolans verksamhet att hjälpa dem framåt i livet. Barnkonventionen är en hjärtesak för Annika.