TUPILAK

TUPILAK - grundades för mer än 30 år sedan i en tid då HBT organisationer var mest fokuserade på att få till lagändringar och jämlikhetsfrågor. Man såg Regnbågskultur som något som inte hade med politik att göra.
TUPILAK ser regnbågskulturen som viktig och ett starkt vapen mot homofobi, intolerans och osynliggörande.
TUPILAK har alltid inkluderat de baltiska staterna, Estland, Letland och Litauern som en del av den nordiska regnbågs gemenskapen. Dessa länder behöver övriga Nordiska länders stöd efter ett halvt århundrade med homofobisk styre av den Sovjetiska ockupations makten.
"Tupilak" är ett ord ur grönlänskan. Inuiter brukar inte våld för att lösa en konflikt utan går och karvar ut en liten woodo figur ur ett ben eller bete, som sedan får döda fiender när natten faller på. Vi använder inte "tupilak magi" för att döda fiender utan för att bekämpa homofobi, intolerans och tystnad


 Visa endast höjdpunkter