Sjöhistoriska Museet

Från Kattegatt i väst till Bottenviken i norr har Sverige med sina 2400 km en av Europas längsta kuster. Tillsammans med tusentals km kanaler och över 3000 farbara sjöar har vattenvägen varit en central del i livet för vikingar, ostindiefarare, kungar och bönder. Sjöfarten har byggt landet Sverige.
Sjöhistoriska museet skall bevara, dokumentera och förmedla kunskap om Sveriges maritima historia, för att vi ska minnas vår dåtid, så att vi kan förstå vår samtid och forma vår framtid. Det gör Sjöhistoriska genom hållbart att levandegöra vårt sjöhistoriska arv, bland annat genom utställningar, undervisning samt insamling inom området svensk sjöfart och maritimt kulturarv.

Sjöhistoriska museet ingår tillsammans med Vasamuseet, Marinmuseum och Järnvägsmuseet i Statens maritima och transporthistoriska museer.

Läs mer: www.sjohistoriska.se